[huge_it_slider id=”3″]

 

 • Projekat poslovnog objekta “Djedin” Ugljevik,
 • Projekat poslovnog objekta “Džoni” Ugljevik,
 • Projekat nadogradnje stambenog objekta “Njegoševa 2” Bijeljina,
 • Projekat bazena Ugljevik – sa vanjskom rasvjetom,
 • Projekat djecijeg zabavišta “Dragan i Zoran” Bijeljina,
 • Projekat vanjske rasvjete i infrastrukture Spomen parka Ugljevik – sa vanjskom rasvjetom,
 • Projekat Fudbalskog stadiona Ugljevik – sa vanjskom rasvjetom i rasvjetom terena,
 • Stambena zgrada P+3 L1 I 2 Ugljevik,
 • Djecije obdanište, sa stambenim jedinicama u Ugljeviku,
 • Poslovni objekat Agtržnog centra “Knez Ivo” u Slobomiru – sa vanjskom rasvjetom,
 • Bezcarinska zona “Slobomir” – sa vanjskom rasvjetom,
 • Projekat stambeno – poslovnog objekta P+4+M “Komunalac – Trifunčević”,
 • Projekat stambeno – poslovnog objekta P+4+M “Graditelj – Trifunčević”,
 • Projekat stambeno – poslovnog objekta P+4+M ” Trifuncević – lamele 1, 2 ,3 “,
 • Projekat postrojenja za tretman otpadnih voda naselja “Slobomir”,
 • Projekat vodo snabdjevanja Zvornika,
 • Projekat vodo snabdjevanja Kostajnice,
 • Projekat vodo snabdjevanja Han Pijesak,
 • Projekat fabrike vode Celex Banja Luka,
 • Projekat univerziteta “Slobomir P” u Slobomiru,
 • Projekat rekonstrukcije objekta “Pavlović” banke za potrebe univerziteta,
 • Projekat stambeno – poslovnog objekta Po+P+4+M “Bijeljina put”,
 • Projekat Mega tržnog centra “Milbo” Bijeljina (8000 m2),
 • Poslovno-prodajni objekat “Tuš” u Ugljeviku,
 • Poslovno-prodajni objekat “Tuš” u Brodu,
 • Poslovni objekat D-M Company,
 • Upravna zgrada elektrodistribucije u Bratuncu,
 • Višeporodicni stambeni objekat Po+Pr+2+Pot “Interga”,
 • Projekat Pavlovic International Banke u Banja Luci,
 • Projekat stambeno-poslovne zgrade Po+Pr+5 “Sloboprom” Bijeljina,
 • Projekat farme koka nosilja “Rakić”,
 • Projekat Akva-Parka “Ušće” Foča,
 • Projekat poslovnog objekta “Zoka-Plastika” u Ugljeviku,
 • Višeporodični stambeni objekat “Boračka 4” Ugljeviku,
 • Stambeno-poslovni objekat Po+Pr+4+Pot “Sporting MB” u Ugljeviku,
 • Projekat Hemodijaliznog centra u Prijedoru,
 • Projekat Stambeno-poslovnog objekta u Velikoj Kladuši (KIB Banka),
 • Projekat Više škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina,
 • Projekat Hemodijaliznog centra u Brčkom,
 • Projekat Upravne zgrade Akva parka Slobomir u Slobomiru.

U prethodnom periodu smo uradili više od 300 projekata manjih stambeno poslovnih objekata i individualnih stambenih objekata.