[huge_it_slider id=”4″]

Inteligentne elektroinstalacije KNX/EIB

       U poređenju sa klasičnim elektroinstalacijama, inteligentne instalacije nude veliki broj prednosti. U inteligentnim instalacijama različiti funkcionalni sistemi u jednom objektu mogu biti povezani u jednu komunikacionu cjelinu što omogućava mnogo veću energetsku efikasnost na objektu. Kod ovakvih sistema omogućeno je upravljanje velikog broja različitih podsistema kao što su:

  • upravljanje rasvjetom
  • upravljanje grijanjem
  • upravljanje ventilacijom
  • upravljanje klimatizacijom
  • upravljanje roletnama i žalozinama
  • upravljanje ventilima
  • upravljanje svih elektroenergetskih potrošača (motora, utičnica, senzora…)
  • kontrola potrošnje električne energije za svaki uređaj ponaosob…

Inovativni vaveiServer softver vizualizuje, povezuje i upravlja svim tehnologijama pametnog doma na komforan i jednostavan način. Moštvo interfejsa i modula se stara za besprekornan rad i sinhronizaciju KNX elektroinstalacije sa audio zonama, kućnim bioskopom, alarmom, uređajima za komunikaciju, internetom i ostalim integrisanim sistemima pametnog doma. Inovativan i sveobuhvatan koncept funkcionalnosti vavei modula omogućuje lako i jednostavno centralno upravljanje celokupnom tehnologijom objekta. vaveiServer predstavlja osnovu vavei-home sistema.