Na osnovu rješenja Ministarstva industrije, energetike i rudarstva ovlašteni smo za obavljanje poslova revizije, ispitivanja električnih instalacija i elektroenergetskih postrojenja, te montaže i remonta elektroenergetske opreme i to:

Revizija i ispitivanje električnih instalacija:

 • ispitivanje neprekidnosti zaštitnog, glavnog provodnika voda i provodnika za izjednačenje potencijala,
 • ispitivanje galvanske povezanosti metalnih masa (izloženih provodnih dijelova) sa uzemljivačem,
 • pregled i ispitivanje zaštita automatskim isključenjem napajanja (mjerenje impedanse petlje kvara, mjerenje napona dodira, provjera djelovanja ZUDS, određivanje očekivane struje kratkog spoja i napona dodira),
 • mjerenje otpornosti uzemljenja, otpornosti rasprostiranja i specifične otpornosti tla,
 • mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije, mjerenje električne otpornosti zidova i podova,
 • mjerenje napona, struje, aktivne, reaktivne i prividne snage, energije, frekvencije, faktora snage i određivanje redoslijeda faza,
 • praćenje karakteristika potrošnje (mjerenje i pohranjivanje rezultata mjerenja faktora snage, aktivne, reaktivne i prividne snage i energije),
 • lociranje trase kablova,
 • ispitivanje kontrolnih, signalnih, mjernih i zaštitnih uređaja,
 • ispitivanje zaštite od atmosferskih pražnjenja (gromobrani i sl.),
 • ispitivanje termičke zaštite elektromotora.

Montaža i remont elektroenergetske opreme

 • defektaža, montaža, rekonstrukcija i remont na transformatorima, prekidačima, rastavljačima, sabirničkom, uzemljivačkom i sistemu zaštite od atmosferskih pražnjenja (gromobrani i sl.),
 • formiranje i stavljanje u pogon akumulatorskih baterija,
 • održavanje, rekonstrukcija i remont podzemnih (kablovskih) i nadzemnih distributivnih vodova,
 • defektaža, montaža, rekonstrukcija i remont sekundarnih kola (signalizacije, mjerenja, upravljanja i zaštite).

Revizija i ispitivanje elektroenergetskih postrojenja

 • Opšti pregled i revizija postrojenja (zaštitna oprema, zaštitna izolaciona i protivpožarna oprema, šema, saglasnosti faza i polariteta),
 • mjerenje otpornosti izolacije (energetskih kablova, transformatora, generatora, motora i sklopnih aparata),
 • primarno i sekundarno ispitivanje relejnih zaštita vodova, transformatora, motora i generatora,
 • ispitivanje energetskih tranformatora prilikom puštanja u rad i revizije,
 • ispitivanje mjernih transformatora,
 • lociranje trase kablova,
 • mjerenje napona koraka, napona dodira i mjerenje potencijala uzemljivača,
 • mjerenje otpora uzemljenja (pogonskog (radnog), i zaštitnog),
 • ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionih ulja,
 • ispitivanje i stavljanje u pogon ispravljača,
 • termovizijski pregled spojeva, vodova, kontakata električnih aparata i drugih elemenata u elektroenergetskim postrojenjima.